W Powstaniu:

Czerniaków, szp.pol. ”Blaszanka”

Przeczytaj wspomnienie – Zaorszczacy w Powstaniu Warszawskim

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW