Anna Bogusława-Folfoszyńska-Bednarska – Wydobyte z pokładów pamięci

Zuzanna Cichy-Kraśnicka – Moja edukacja podczas okupacji

Mieczysław Czubalski – Przeniesienie Szkoły Zaorskiego

Irena Ćwiertnia-Sitow – Pierwszy rok w Uniwersytecie Ziem Zachodnich

Anna Dembowska-Rodowicz – Profesorowie Szkoły Zaorskiego

Tadeusz Grigo – Zaorszczacy w Powstaniu Warszawskim

Anna Jakubowska – Słowo o „Zosi Dużej”

Anna Jakubowska – Pamięci Hanki Bińkowskiej „Joanny”

Róża Kalinowska-Sawaszkiewicz – Wybrane z diariusza

Halina Koperska, Barbara Rytel-Kuc-Łojko – Konspiracyjny druk skryptów

Halina Koperska, Barbara Rytel-Kuc-Łojko – Konspiracyjny druk skryptów

Kazimierz Łodziński – Czterech przyjaciół

Maria Janina Niżnikowska – Marks – Wspomnienia absolwentki

Wanda Pawłowicz – Wspomnienie o tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich

Marian Skarżewski – Bez taryfy ulgowej

Juliusz Smoczyński – Wspominany do dziś

Danuta Szymańska – Pierwsze dni w Szkole

Aniela Ślósarska-Lubliniecka – Zaczynałam na Karowej

Jerzy Waleszkowski “Ali” – Trochę danych o Uniwersytecie Ziem Zachodnich

Wspomnienie o Zofii Krassowskiej – „Lalce”, „Zosi”, „Zosi Dużej”