Prof. Remigiusz Stankiewicz w otoczeniu słuchaczy Szkoły Zaorskiego. Szpital dla Dzieci przy ul. Kopernika 43 (wiosna 1944)