W Powstaniu:

komendant szpitala zakaźnego przy ul. Hipotecznej, szpital zakaźny przy ul. Boduena, następnie kierownik PS przy ul. Brackiej 22, w pierwszym okresie Powstania zorganizował szpital dla ludności cywilnej w gmachu więzienia przy ul. Daniłłowiczowskiej

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW