W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, placówki lecznicze: szpital św. Stanisława, siedziba: ul. Wolska 37 od 1 sierpnia do września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN