W Powstaniu:

zgłosił się ochotniczo w pierwszych dniach Powstania deklarując gotowość obsługi farmaceutycznej szpitala Nr 104, przez cały czas istnienia szpitala wykonywał swoje zadanie zaopatrując szpital w nie dające odczynów ampułkowane leki i płyny infuzyjne własnej produkcji

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW