W Powstaniu:

szp.pol. w Instytucie Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272, PS na Saskiej Kępie, szp.pol. przy ul. Obrońców 23

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW