W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Kredytowa - Bełt

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego