W Powstaniu:

Bakcyl - Sławbor - z-ca nacz.lek.

kpt.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego