W Powstaniu:

szp.pol. przy ul. Śniadeckich 17, PS przy ul. Kruczej 12

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW