W Powstaniu:

Bakcyl - Gurt - p.sanit.ul.Zielna 13 - szpit.ul.Złota 22

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego