W Powstaniu:

Bakcyl - Radwan - p.sanit.ul.Warecka 11 - kierownik

kpt

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego