W Powstaniu:

ordynator szpitala w gmachu Szkoły Pielęgniarskiej przy ul. Koszykowej 78 - filii szpitala Dzieciątka Jezus,

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW