W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Czerniaków, placówki lecznicze: szpital Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 sierpnia do 13 września i punkt ratowniczo-sanitarny od sierpnia do 10 września, siedziba: ul. Czerniakowska 231

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN