W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) w oddziałach bojowych: Zgrupowanie „Kiliński" w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN