W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe. placówki lecznicze: szpital im. Dzieciątka Jezus,siedziba: w czworoboku ulic Nowogrodzkiej, Chałubińskiego, Oczki i Lindleya; od 1 sierpnia do października

Źródło

Pochylone nad człowiekiem t.2 wyd. Stowarzyszenie Redaktorów, Warszawa 1993 oraz Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN