W Powstaniu:

Batalion im. W. Łukasińskiego 1 kompania „Troki”.

Brała udział w walkach na odcinkach: na Woli – ulice Ogrodowa, Wronia, Grzybowska, Towarowa, a następnie na Starówce – ul. Barokowa, Bank Polski; po upadku Starówki przeszła kanałami do Śródmieścia, gdzie brała udział w dalszych walkach na ul. Brackiej i Nowym Świecie

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29