W Powstaniu:

lekarz szpitala polowego w budynku ZUSu na ul. Czerniakowskiej 231. Komendantka i organizatorka szpitala polowego Nr 3 na ul. Okrąg 4A. Podlegał jej także oddział zakaźny na ul. Wilanowskiej 24, pod kierownictwem dr Haliny Trembińskiej. Następnie ewakuacja na ul. Okrąg 2, do piwnic gmachu bankowego, oraz ewakuacja oddziału zakaźnego a ul. Wilanowską 18/20.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW