W Powstaniu:

na Woli i Starym Mieście; potem szef sanitarny oddziałów VII rejonu w Kampinosie.

W czasie okupacji szef komórki sanitarnej “Rola” Kierownictwa Dywersji Kedyw KG AK [m.in. pomagał w niesieniu pomocy rannym w akcji "Kutschera"], a podczas Powstania Warszawskiego szefa sanitarnego zgrupowania “Radosław” i Grupy “Północ”, oraz szefa sanitarnego partyzanckiej Grupy “Kampinos”. W czasie Powstania i podczas walk partyzanckich dwukrotnie ranny.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW oraz http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/biog_sadowski.htm