W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka w oddziałach bojowych: w Zgrupowaniu "Róg", w batalionie „Wigry", od sierpnia do 2 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN