W Powstaniu:

Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 3 kompania „Wkra”

Na godzinę „W” stawił się na Starówkę, na kwaterę 3 kompanii „Wkra” przy ul. Długiej 11, jako lekarz kompanijny; brał także udział w walkach 1 kompanii „Troki”

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29