W Powstaniu:

Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 3 kompania „Wkra

Brała udział w walkach na Starówce jako sanitariuszka na odcinkach: PWPW, Bank Polski, dom Bruna; po upadku Starówki, ranna, znalazła się w szpitalu przy ul. Płockiej.

Jej mężem był  lekarz Jerzy Danysz, ps. „Dr Piotr”.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29