W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz,w oddziałach bojowych:Odcinek „Żmija", od 1 sierpnia do 2 wrześniaObwód II Żoliborz Harcerskie Patrole Sanitarne AK

Źródło

Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego