W Powstaniu:

Komendant szpitala Polowego w Gmachu Wydziału Architektury PW, przy ul. Lwowskiej, lekarz baonu pancernego Golski.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW