W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Poznańska 11

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego