W Powstaniu:

Ochota - p.sanit.ul.Filtrowa 73

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego