W Powstaniu:

Batalion im. W. Łukasińskiego 2 kompania „Supraśl”

31.07.1944 r. stawiła się na punkt zborny przy ul. Bugaj 13, skąd z całą kompanią 1 sierpnia wyruszyła na kwaterę przy ul. Długiej 29 (Hotel Polski); brała udział w akcjach, niosąc pomoc rannym, m.in. na odcinkach: reduta Ratusz, klasztor ss. Kanoniczek, Pałac Blanca, Bank Polski

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29