W Powstaniu:

Batalion im. W. Łukasińskiego 2 kompania „Supraśl”

Do POZ wstąpiła wiosną 1942 r.; przysięgę składała w mieszkaniu komendantki patroli sanitarnych Henryki Kalinowskiej, ps. „Fela” przy ul. Bugaj 13; jesienią 1942 r. po wcieleniu POZ do AK została przydzielona do 2 kompanii „Supraśl” Batalionu im. W. Łukasińskiego; szkolenie wojskowe prowadził szef tej kompanii Aleksander Kalinowski, ps. „Sęp”, zaś szkolenie sanitarne jego żona Henryka; wspierała finansowo akcję dożywiania rannych przebywających w Szpitalu Maltańskim; kolportowała prasę podziemną; w akcji powstańczej brała udział w działaniach innych oddziałów.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29