W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego

1.08.1944 r. stawiła się na punkt w Pałacu Mostowskich; wraz z całym dowództwem zmieniała kwaterę na odcinkach: Pałac „Pod Czterema Wiatrami” przy ul. Długiej, Szpital przy ul. Barokowej i ostatnie miejsce: ul. Miodowa 24, gdzie w podziemiach dr „Klaudiusz” urządził szpital powstańczy batalionu „Łukasiński” (w szpitalu tym zginęła część dowództwa batalionu wraz z byłym dowódcą mjr. Olgierdem Ostkiewiczem-Rudnickim); niosła pomoc rannym w szpitalach; z transportem rannych przeszła kanałami z pl. Krasińskich do Śródmieścia; następnie została skierowana do szpitala przy ul. Wilczej, później przy Al. Róż, w końcu do szpitala w szkole przy ul. Zagórnej, skąd została zabrana przez Niemców i wywieziona do obozu w Pruszkowie i dalej na roboty do Niemiec; do Polski wróciła w lipcu 1945 r.

14486 Helena Wysiadecka - Zasępa

Źródło

MPW, Gazeta Wyborcza