W Powstaniu:

Starówka, Batalion im. W. Łukasińskiego

Żona dowódcy batalionu; zaprzysiężona w POZ wraz z mężem w 1940 r., współpracowała z nim w konspiracji przez całą okupację; jako dyplomowana pielęgniarka szkoliła sanitariuszki, zdobywała opatrunki i lekarstwa, gromadząc je w swoim mieszkaniu przy ul. Marszałkowskiej 67 m 6; w czasie Powstania była sanitariuszką; po jego kapitulacji przeszła przez obóz w Pruszkowie, skąd uciekła.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29