W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Czerniaków,placówki lecznicze: szpital Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,od 1 sierpnia do 13 wrześniai punkt ratowniczo-sanitarny od sierpnia do 10 września, siedziba: ul. Czerniakowska 231

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN