W Powstaniu:

Bakcyl - Radwan - kom.sanit.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego