W Powstaniu:

Kampinos - bat.mjr Korwina - kom.kpt.Mścisława - 4 plut.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego