W Powstaniu:

lekarz oddziałów powstańczych na Woli

Od listopada 1939 członkini SZP, następnie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, a także Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Córka Michała.

W latach 1927–1976 lekarz społeczny w różnych strukturach służby zdrowia na terenie Warszawy

Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. W strukturze Armii Krajowej utworzyła grupę kobiecą – oddział dyspozycyjny mający za zadanie dbanie o zaopatrzenie dla całego Okręgu Kedywu. Podczas okupacji hitlerowskiej działała pod pseudonimem “Doktor”. W powstaniu warszawskim kierowała żeńskim oddziałem saperów w Kobiecych Patrolach Minerskich, zajmującym się m.in. produkcją materiałów wybuchowych dla powstańców. Była również lekarzem dla oddziałów powstańczych na Woli, a następnie w Śródmieściu.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Franio