W Powstaniu:

NSZ - kom.mjr Szeptyckiego Wola - St.Miasto

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego