W Powstaniu:

Okręg - VI oddz. - Sławbor - WSSpoł. ul.Wilcza 41

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego