W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka placówki lecznicze: szpital Maltański siedziba: ul. Senatorska 40 od l do 14 sierpnia Obwód III - Wola z Lesznem, placówki lecznicze: szpital Wolski, siedziba: ul. Płocka 26 od 1 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN