W Powstaniu:

II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Zgrupowanie "Żubr" - 3 kompania, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny WSOP siedziba: ul. Kozietulskiego 12, ul. Wespazjana Kochowskiego 17 (Żoliborz), w gabinecie dentystycznym; od 1 sierpnia do 24 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN; Biogram MPW; Tablica epitafijna w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu