W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: szpitalik siedziba: ul. Kazimierzowska 59, w Klasztorze ss. Niepokalanego Poczęcia od 7 do 20 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN