W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówkaplacówki lecznicze: szpital im. św. Jana Bożego siedziba: ul. Bonifraterska 12od l do 23 sierpniaszpitalik (nr 1) tzw. Centralny Powstańczy szpital Chirurgicznysiedziba: ul. Długa 7od l sierpnia do 2 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN