W Powstaniu:

ewakuowany ze szpitala powstańczego do szpitala RGO w Komorowie

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW