W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) w oddziałach bojowych: w batalionie „Chrobry II", w sierpniu - wrześniu

Źródło

źródło:źródło:Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego; Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN