Rodzice Feliks Smalec i Marianna Proszowska (z.d. Drużbacka)
Urodziła się 19.X.1893 r. w Tarnowie, ul. T.Kościuszki 390, zamieszkała Słupsk ul.M.Buczka 24/5, zm. 12.IV.1974r. Słupsk Cmentarz Stary

Wykształcenie ośmioklasowe , Zakończyła 4 kl. w Zakładzie S.S. Urszulanek i 4 kl. wydziałowe w szkole im Fr.Józefa w Tarnowie.

W Tarnowie ukończyła kurs Sanitariuszki dn. 8.VIII.1914r.w Szpitalu miejskim w Tarnowie pod kierownictwem Rogalskiego chirurga (dyrektora szpitala) Po ukończeniu otrzymała legitymację „ dla czynnego członka Czerwonego Krzyża”

Drugi kurs ukończyła w Wiedniu po przybyciu z transportem chorych – rannych w Rezerwowym Szpitalu Nr.7 Czerwonego Krzyża ul. Wyższej Szkoły 12 , ukończyła kurs Czerwonego Krzyża dla ochotniczek pielęgniarek sanitarnych w dn. 15-31 lipca 1915r. ukończyła z wynikiem celującym. Docent Dr. H.Ludwig.

Trzeci kurs dokształcający PCK w Warszawie – specjalizacja w Szpitalu PCK na chirurgi od 1.XI.1925r. do 25.V.1926r.

Egzamin Państwowy w Szpitalu Ujazdowskim w 1937r. ul. Górnośląska 45

Dekret na Urzędnika Państwowego otrzymała na podstawie rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych w dn. 26.VII.1938r. nr. 3412/100/cyw. Centrum Wychowania Sanitarnego w Warszawie z dn. 1.IX.1938r.

Zarejestrowana w Urzędowym spisie personelu sanitarnego Ministerstwa Opieki Społecznej wydział kontroli lekarskiej i farmaceutycznej Warszawa

Opaska PCK nr. B2698/VIII

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 1914-1915 Tarnów, Szpital Austr. Oddz. Zakaźny
 • 23.IX.1915 – 31.X.1925 Szpitale Wojsk. zakaźne i chirurg., Tarnów, Jarosław, Kowel, Równe
 • 1.XI.1925 – 25.V.1926 Kursy dokształcające PCK i specjalizacja w szpitalu PCK na chirurgi
 • 26.VI.1926 – 30.IX.1928 Szpitale wojskowe zakaźne i chirurgiczne Ciechocinek, Brześć n/B, Słonin
 • 1.X.1928 – 26.VI.1944 Szpital Wojskowy Ujazdowski, Warszawa jako siostra operacyjna, Oddział VII B. w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 45, Dr. Tadeusz Bętkowski
 • 1.IV.1944 – 20.V.1945 Szpital Maltański Warszawa, Piastów, Częstochowa,- pielęgniarka z dyplomem Państwowym. Dyrektor Dr. Drevza Jerzy.
 • 15.X.1944 – 31.I.1945 Szpital Dzieciątka Jezus z Warszawy w Piastowie -pielęgniarka, Dyrektor Dr.K. Okolski.
 • 25.V.1945 – 1.1.1946 Szpital Miejski w Słupsku w charakterze siostry operacyjnej, Dyrektor Dr. St. Gieraltowski
 • 1.IX.1937 Otrzymała w Szpitalu Ujazdowskim Dekret mianujący na Urzędnika Państwowego w IX.gr.up.

Odznaczenia

 1. Krzyż Waleczny za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą Nr.56 przyznał Obrońca Warszawy Gen. Czuma za ofiarną i bohaterską pracę w Szpitalu Ujazdowskim podczas obrony Warszawy we Wrześniu 1939r. Zasad: Rozk. Komendy Szpitala Ujazdowskiego Nr. 16-39 z dnia 2.X.1939r. płk. prof. dr. Kucharski Teofil k-dt Szpitala Ujazdowskiego
 2. Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami Szpital Wojskowy M.P. dn.8.X.1944r. Rozkazem Komendanta Okręgu Nr.33 Komendant Szpitala Dr.Tarło ppłk.
 3. Medal 10-lecia Polski Ludowej Nr. 563624 dn. 22.lipca 1955r. Słupsk
 4. Medal „Za Warszawę” 1939-1945 Nr.12624 dn. 11. września 1961r. – wręczone 20.VII. 1962r.
 5. Odznaka Grunwaldzka Nr. 223261 1 kwietnia 1961r. Rozkazem z dnia 22 lipca 1945r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego nadał uczestnikom walki zbrojnej z Niemcami w latach 1933-1945
 6. Honorowy Krzyż Zasługi Rozk. dz.97 Szpital Okręgowy w Warszawie Nr. 23 dn. 28.II. 1927r.
 7. Honorowa Odznaka Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Rozk. dz. 258/33
 8. Medal Brązowy 5-lecia Polski 1918-1921 Polska Swemu Obrońcy
 9. Medal Brązowy 10-lecia Polski Ludowej 1918-1928r. nr.563624 dn. 22.VII. 1955r.
 10. Medal Brązowy Czerwonego Krzyża Polska Nr. 296 , 22.X.1921r.
 11. Medal Brązowy Czerwonego Krzyża Austria z wojenną dekoracją z Wiednia nr. 38376 EM 976 EZ dn. 18.IV.1917r.

 

IMG_9071

Zrzut ekranu 2020-11-14 o 10.40.28 Zrzut ekranu 2020-11-14 o 10.40.14

Źródło

informacje od Rodziny