W Powstaniu:

Chrobry II - p.sanit. ul.Śliska dr Łaba

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego