W Powstaniu:

Komendant Punktu opatrunkowego nr 118 przy ul. Próchnika 2 na Żoliborzu; szp.pol. Nr 100 ewakuowany na ul. Mickiewicza 34

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW