W Powstaniu:

Rum - 1 kom. - Chrobry II - kom.Jeremi

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego