W Powstaniu:

Wola - w pomocniczej służbie sanitarnej; brała udział w ataku na koszary żandarmerii niemieckiej; 6.08.1944 r. nastąpiło wycofanie tej grupy powstańczej na Stare Miasto; brała udział w akcjach na odcinku: Sądy, Pałac Mostowskich, Hotel Polski przy ul. Długiej 29; została włączona do 1 kompanii Batalionu im. W. Łukasińskiego (dowódca kompanii kpt. „Zdan”, dowódca plutonu ppor.„Sylwester”); na Starówce walczyła na barykadzie ul. Bielańskiej - ul. Daniłowiczowska

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29