W Powstaniu:

Obwód IV Ochota w oddziałach bojowych „Grzymały" od 1 sierpnia do 3 października; Obwód VII Powiat Warszawski „Obroża”: w oddziałach bojowych w batalionie „Zośka", w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN