W Powstaniu:

Rum - 1 kom.Jur - Chrobry II - kom.Jeremi

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego