W Powstaniu:

Radwan - p.sanit.pl.Dąbrowskiego 2/4 - Gurt

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego